Domov

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Hovorme o jedle PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Špavorová   
Streda, 18 November 2020 11:23

1. stupeň sa zapojil do projektu Hovorme o jedle, ktorý prebiehal od 16.9. do 16.10.2020.  Žiaci hovorili o jedle a prehĺbili si vedomosti v rôznych témach týkajúcich sa potravín. Pri zrealizovaných aktivitách sa žiaci naučili všetko o mlieku - chov dobytka, dojenie, dovoz do mliekarne, spracovanie mlieka, mliečne výrobky, skladovanie v domácnosti. Uvedomili si význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka. Aktivity, ktoré prebiehali v triedach si môžete pozrieť v prezentácii.

  • autor: Mgr. A. Špavorová

-prezentácia-

Posledná úprava Streda, 18 November 2020 11:30
 
Napísali o nás PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 13 November 2020 11:12

Učíme sa celý život, rozvoj digitálnych zručností podporí aj Nadácia Orange
(kliknite na tento text)

 
Rozvrh činností na týždeň od 10. 11. 2020 do 13. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 09 November 2020 17:48

Utorok 10. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. M. Machajová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. E. Diešková

Vyučovanie + ŠKD:
1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová    /  ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak

Streda 11. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. K. Šimeková
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. D. Krupová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová / ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová / ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová / ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková / ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
4.A – Mgr. E. Diešková / ŠKD  13.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
4.B – Mgr. D. Krupová / ŠKD  13.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková

Štvrtok 12. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. G. Vrabcová

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. M. Tokárová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. K. Flajsová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 11.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  11.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová    /   ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. P. Povalová
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak

Piatok 13. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. A. Špavorová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. J. Lastičová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 11.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. P. Povalová
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak

OBEDY: od 10:30 do 12:30

1.A – 10.30 vľavo
1.B – 10.35 vpravo
2.A – 10.40 vľavo
2.B – 10.50 vpravo

3.B – 11.10 vľavo
3.A -  11.15 vpravo
4.B – 11.25 vľavo
4.A – 11.35 vpravo

V prípade zmien, vás budeme včas informovať.

Posledná úprava Pondelok, 09 November 2020 18:25
 
Naše hory PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Streda, 04 November 2020 19:03

V rámci etwinningu Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka sme vyhlásili pre všetkých žiakov školy  súťaž o najkrajšiu fotografiu „Naše hory“. Do mailovej schránky mi prišlo viac ako 50 fotografií. Medzi vrchmi a horami sa však našli

Posledná úprava Streda, 04 November 2020 19:38
Čítať celý článok...
 
Rozvrh činností na týždeň od 3. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 02 November 2020 13:34

Rozvrh činností na týždeň od 3. 11. 2020

 

3.11.2020 utorok

RS + ranný filter (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1.poschodie (1.-2.roč.): Mgr. M. Machajová
1.poschodie (3.-4.roč.): Mgr. E. Diešková

Vyučovanie + ŠKD:
Prosíme rodičov, ktorí dajú deti do ŠKD, aby na lístočku dali žiakovi čas odchodu zo školy.
(najneskôr 15:00) a telefónne číslo na rodiča.


1.A – Mgr. G. Vrabcová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. M. Suroviaková /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
2.A – Mgr. L. Kalužová / ŠKD  12.00 –

Posledná úprava Utorok, 03 November 2020 11:39
Čítať celý článok...
 
Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 28 Október 2020 00:00

Dnes v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka.
Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Zomrel na následky týchto chorôb.
Úmrtie nebolo spojené s ochorením Covid-19.

Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule.
O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo
zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule,
nformoval TK KBS Peter Majcher, hovorca Spišskej diecézy.


R.I.P.

Posledná úprava Streda, 28 Október 2020 19:22
 
Vnúčatá starým rodičom PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 25 Október 2020 21:28

Milí starí rodičia.
Keďže súčasná situácia nám nedovolí stretnúť sa osobne, dovoľte aspoň takto, podeliť sa s Vami o náš virtuálny príspevok pre Vás.
S vďakou, Vaše vnúčatá a pedagógovia Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne.

Pozrite si naše video - kultúrne pásmo:


Posledná úprava Nedeľa, 25 Október 2020 21:35
 
Jesenné dielne PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Piatok, 13 November 2020 11:06

Jesenné dielne, ktoré prebehli počas októbra sa tento školský rok niesli v znamení  stromu. Ten sa stal stredobodom nášho tvorenia. Prváci a druháci tvorili z papiera. Tretiaci objavili jeden z najkrajších stromov na svete, ktorý ich prekvapil svojou farebnou kôrou. Vyhľadali informácie o Eukalypte dúhovom a spoločnými silami zostrojili jeho maketu. Zruční štvrtáci tvorili z rolky toaletného papiera, ďalší zase využili prírodný materiál, mrkvu a farebné listy. Vznikli naozaj nádherné malé stromčeky.

  • autor: Mgr. Janka Lastičová

Posledná úprava Piatok, 13 November 2020 11:09
 
STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Renáta Železňáková a Katarína Jurášová   
Streda, 04 November 2020 19:33

Pod týmto názvom sme na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne zrealizovali projekt s Nadáciou Orange pod názvom STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM!, vďaka ktorému sme získali finančný príspevok v hodnote 1 300 eur. Tento projekt sa uskutočnil v rámci programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho reálna podstata nám mnohokrát uniká. Niekedy jej prejavy na iných dokonca bagatelizujeme, veď nás sa to netýka, no opak môže byť pravdou, preto

Posledná úprava Streda, 04 November 2020 19:36
Čítať celý článok...
 
Nové číslo časopisu OČKO PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 03 November 2020 20:27

pozrite si nové číslo časopisu OČKO

Posledná úprava Utorok, 03 November 2020 20:29
 
Usmernenia pre rodičov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 02 November 2020 13:13

od 2. 11. 2020
Usmernenia pre rodičov po celoplošnom testovaní, ktoré je platné aj pre našu školu. Prosím, riaďte sa podľa nich. Ďakujeme!
(kliknite na obrázok, sú tam dva)

  • autor: rš

Posledná úprava Pondelok, 02 November 2020 13:19
 
Aktuálny oznam (25.-10. 18:15) PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 25 Október 2020 18:12

Od zajtra (pondelok) 26. 10. 2020 bude prebiehať (ak sa nič do rána nezmení) vyučovanie v Cirkevnej spojenej škole takto:
MŠ: bude v prevádzke
Triedy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B - Prezenčne do školy.
Trieda 3.A - Dištančné vyučovanie (doma).
Pre žiakov, ktorí prídu do školy začne vyučovanie 7:40.
Pred začiatkom vyučovania bude od 6:30 aj ranný ŠKD.
Vyučovanie bude končiť 4. hodina (11:10), 5. hodina (12:05), 6. hodina (13:00). Nedajte sa pomýliť časmi v rozvrhu, ktorý platí pre dištančné vzdelávanie (z domu).
Prihlásení žiaci na stravu budú odstravovaní počas vyučovania.
ŠKD 1. - 4. ročník  (čas do 15.00)
Prosíme rodičov, aby nezabudli na potvrdenie o bezinfekčnosti, vyplniť buď elektronicky alebo vytlačiť a pri vstupe do školy odovzdať (nie starší ako 3 dni).
Školská jedáleň - bude pre týchto žiakov a deti v prevádzke, rovnako budeme vydávať podľa doterajších pravidiel aj stravu pre našich starkých a súkromnú školu.

Bude v prevádzke aj školský bufet.

ZŠ 5.-9. - dištančne, (z domu, na diaľku).
Gymnázium - dištančne, (z domu, na diaľku).

Prázdniny budú pre žiakov 1.-9. a gymnázium podľa usmernenia ministerstva školstva
(v piatok) 30. 10. 2020
(v pondelok) 2. 11. 2020


Chcem Vás uistiť, že všetci zamestnanci, ktorí prídu do kontaktu s vašimi deťmi budú mať negatívny test na COVID-19.

V prípade zmien, Vás budeme obratom informovať a rovnako o to prosíme aj Vás.

S úctou
L. Mačor, RŠ

Posledná úprava Nedeľa, 25 Október 2020 21:39
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 7 z 199

1992-2022

Nedeľa, 14. Júl 2024

Dnes má meniny
Kamil
Zajtra má meniny
Henrich

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva