Domov

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Letná škola 1. deň – Bylinková záhrada PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. K. Flajsová   
Pondelok, 23 August 2021 14:39
1. deň – Bylinková záhrada
Pozdravujeme vás z Letnej školy, ktorú sprevádzala vôňa byliniek. Všetko sa začalo piesňou Bylinkárka. Zoznámili sme sa s rôznymi bylinkami, otestovali si svoje zmysly a s využitím kreativity sme vytvorili svoj vlastný čaj. Podarilo sa nám vypracovať pracovné listy zo slovenského jazyka, prírodovedy/prvouky, matematiky a vytvoriť projekty o bylinkách. Informácie sme vyhľadávali v encyklopédiách aj na internete. Navrhli a zhotovili sme obal na čaj a urobili reklamu k jeho predaju. Chutil nám mentol v čokoláde, žuvačkách a cukríkoch... . Vôňu byliniek si nesieme so sebou domov a tešíme sa na najlepší bylinkový čaj. Predtým nás však ešte čakajú poobedné aktivity s pani vychovávateľkami.
Druhostupniari tiež nemali núdzu o zážitky. Hravou formou si precvičili učivo zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, biológie a geografie. Dozvedeli sa, z čoho sa skladá slovenčina, precvičovali slovnú zásobu, pracovali s mapou a zistili koľko cukru obsahuje coca-cola.
Už teraz sa tešíme na zajtrajší deň!
 • autor: Mgr. K. Flajsová


A tu je odkaz na náś videoklip s pesničkou: https://fb.watch/7zp1IwNdL2/

Janka Lastičová, Katarína Flajsová, Mária Luptáková, Mária Tokárová
Posledná úprava Streda, 25 August 2021 11:18
 
OZNAM - samotesty PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 22 August 2021 15:40

Vážení rodičia a žiaci!

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov ZŠ a gymnázia. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

Váš záujem - nezáujem o testy môžete vyjadriť prostredníctvom EDUPAGE (web alebo mobilná verzia) v časti "Prihlasovanie".

Pre nových rodičov, ktorí ešte nemajú prihlasovacie údaje alebo sa nevedia prihlásiť,
odošlite žiadosť na mail testovanie@radlinskeho.sk. Do mailu napíšte: meno a priezvisko žiaka, triedu, meno rodiča a kontakt, na ktorý ho budeme informovať od 31. 8. 2021 o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. 

Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje nejaký z príznakov ochorenia COVID 19.

Testovanie žiakov kloktaním škola realizovať nebude.

S úctou RŠ.

Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 16:08
 
vyúčtovanie stravy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Čaučíková   
Utorok, 20 Júl 2021 11:40

Vážení rodičia,

V priebehu minulého a tohto týždňa bolo vykonané vyúčtovanie stravy pre žiakov navštevujúcich 1. – 2. stupeň základnej školy a gymnázium na Cirkevnej spojenej škole. Preplatky boli vyplatené na účty, z ktorých ste uhrádzali platby za stravné. Cudzím stravníkom (dôchodcom), materskej škole a zamestnancom bude vyúčtovanie vykonané a preplatky vyplatené v termíne najneskôr do 13. augusta 2021. V prípade akýchkoľvek otázok nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky 0911 234 860 alebo osobne v kancelárii školskej jedálne.

S pozdravom

Mgr. Jana Čaučíková, ZŠS pri Cirkevnej škole,
Dolný Kubín

 
Psí tulák PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Pondelok, 21 Jún 2021 00:00
V dňoch 14. a 21. 6 2021 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili besedy na tému „Psí tulák“. Obsah sa niesol v znamení pomoci zatúlaným zvieratám. Vieme, že deti milujú zvieratká, ale mnohé zabúdajú, že sú to živé bytosti, o ktoré sa treba starať denne. Deťom pani Andrea Ucháľová pracovníčka RÚNZ z Dolného Kubína vysvetlila, ako sa o zvieratká starať i to, čo robiť v prípade nájdenia zatúlaného psa. Nielen tejto téme sa venovala. Tiež im vysvetlila ako sa správne obuť, obliecť pri prechádzke prírodou, a tak predísť pred nebezpečenstvom kliešťa. Čo robiť v prípade prisatia kliešťa. Ako si technicky správne umývať ruky, aby sme predišli nebezpečným chorobám. Vďaka správnej hygiene rúk chránime nielen seba, ale i druhých.

 • autor: Mgr. J. Mešková
Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 08:26
 
Beseda s včelárom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Mária Tokárová   
Streda, 23 Jún 2021 00:00

Veľa zaujímavostí o živote a práci včiel, ich činnosti v úľoch a význame pre ľudí sa dozvedeli prváci na besede s včelárom pánom Jurajom Kubasom.

Našich prváčikov upútal svojimi vedomosťami a odpovedal na ich zvedavé otázky. Hravou formou ich zasvätil do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Veľmi pútavo porozprával od vývinu včely, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku, oboznámil nás s úlohou matky – kráľovnej, s úlohami včiel – robotníc a úlohou trúdov. Informoval žiakov o namáhavej práci včelára pri celoročnej starostlivosti o úle, spracovaním medu, výrobou rámikov. Pán včelár priniesol so sebou rôzne „náradie a nástroje “ ochranný odev, plást, propolis, ale  i rámiky, ktoré sú pri práci včelára potrebné a vysvetlil žiakom ich využitie. Všetko to mohli nielen vidieť, ale aj vyskúšať, ovoňať i ohmatať. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka včelích  produktov - peľových zŕn a kvalitného domáceho medu.

 • autor: Mgr.Mária Tokárová

Touto cestou sa chceme pánovi Jurajovi Kubasovi srdečne poďakovať a popriať veľa síl a energie pri tak dôležitej a náročnej práci.

Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 07:23
 
Zber papiera – vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Lastičová Janka   
Utorok, 29 Jún 2021 09:43

Ďakujem všetkým, ktorí sa i tento rok zapojili do zberu papiera. Ako to dopadlo?

Vyzbierali sme  4462 kg papiera.

Víťazná trieda sa stala 5. A, ktorej žiaci doniesli  905 kg a tak si mohli pochutnať na osviežujúcej studenej zmrzline.

Prvé tri ceny si odniesli

 1. Kristínka Papánová 4. B
 2. Júlia Floreková 3. A
 3. Michal Boškaj 5. A

Ďalší ocenení žiaci: Viktória Šimová 1. A, Mirko Hlavatík 1. B, Peťko Drozd 2. B, Nelka Habláková 3. A, Zofia Szalak 3. B, Dária Sviteková  4. A, Klára Floreková 5. A, Viki Šimová 5. A, Marek Ondrek 5. A, Tomáš Lorinčík 5. A, Patrik Filo 5. B, Andrej Dulovec II. G.

 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2021 09:49
 
Čo sme sa naučili? PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová, Mgr. K. Flajsová, Priatelia Zeme, Mravčekovia, Vodníci a Paleťácki agenti   
Piatok, 25 Jún 2021 12:23

Náš medzinárodný projekt Když  se Zemi špatně dýchá zavolá si pomocníka sa chýli ku koncu. Naši kamaráti dokončujú kalendár na budúci školský rok a my sme zhodnotili, čo všetko sme sa naučili.
Projekt bol plný skvelých nápadov, dobrodružstva, skúmania, zaujímavostí a prekonávania našich hraníc.  

Ďakujem všetkým, ktorí ste nám pomáhali zapojením sa do súťaží i aktivít.

 • autor: Mgr. J. Lastičová


Na záver pre nás spolužiačka Emily spolu s ockom pripravili prekvapenie a „zaspievali bodku“ za našim projektom.
Budeme si Ťa chrániť Slovensko moje, otčina moja...

https://youtu.be/CDK5Oseuh7Q

Mgr. Janka Lastičová, Mgr. K. Flajsová,
Priatelia Zeme, Mravčekovia, Vodníci a Paleťácki agenti

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 12:40
 
Vyplácanie dotácie od 9. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Čaučíková   
Streda, 21 Júl 2021 12:22

Milí rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 sa ruší plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti v materských školách(predškoláci) a základných školách (1. a 2. stupeň).
V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí. Dotáciu je možné poskytnúť už iba dieťaťu:

a) ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (Potvrdenie ÚPSVaR),
b)
ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (Potvrdenie ÚPSVaR)
c) ktorého rodičia si neuplatňujú nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) vo veku od 6 – 15 rokov (Čestné vyhlásenie).

Ak spĺňate podmienky podľa bodu a) b):

Rodič je povinný vyžiadať si Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa Vášho trvalého bydliska.

Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť Cirkevnej spojenej škole (konkrétne Zariadeniu školského stravovania) podľa možností najneskôr do 31.8.2021, aby bolo možné dotáciu na stravu vyplácať už od septembra 2021.

Ak spĺňate podmienky podľa bodu c):
Rodič je povinný doručiť čestné vyhlásenie Cirkevnej spojenej škole (konkrétne Zariadeniu školského stravovania). Čestné vyhlásenie postačuje podpísať jedným z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje za celú domácnosť.
Toto čestné vyhlásenie je nevyhnutné predložiť najneskôr do 31.8.2021.
Vzor Čestného vyhlásenia nájdete priložený aj tu: čestné vyhlásenie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kedykoľvek kontaktuje na tel. čísle: 0911 234 860, e-mailom: odhlasovanie@gmail.com alebo osobne v kancelárií školskej jedálne.
S pozdravom

Mgr. Jana Čaučíková
ZŠS pri Cirkevnej spojenej škole
Dolný Kubín

Posledná úprava Streda, 21 Júl 2021 12:33
 
Pekné leto! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Štvrtok, 01 Júl 2021 08:23

Kolektív zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne. Ďakujeme za dôveru, podporu a spoluprácu počas tohoto "zvláštneho" šk roka. Pekné leto Vám prajeme! 2020-21.

 • autor: rs

Posledná úprava Štvrtok, 01 Júl 2021 09:59
 
Hygiena potravín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Utorok, 15 Jún 2021 00:00

Hygiena potravín – beseda

Žiaci 4. ročníka sa v utorok 15.6. 2021 od Mgr. Beáty Valentínyovej, pracovníčky RÚNZ z Dolného Kubína dozvedeli:

 • Ako správne ukladať potraviny v chladničke
 • Skladovať potraviny
 • Baliť, chladiť, mraziť potraviny
 • Dbať na dátum spotreby a minimálnu trvanlivosť potravín

Výraz „hygiena potravín“ sa často spája s osobnou hygienou, čím sa mnoho krát myslí iba umývanie rúk. V skutočnosti sa vzťahuje na všeobecný stav čistoty ľudí manipulujúcich s potravinami. Preto je pre človeka manipulujúceho s potravinami extrémne nevyhnutné, aby bolo všetko, čo prichádza do kontaktu s potravinami dezinfikované a aby sa predišlo nákaze potravín. Naši žiaci ďakujú pani hygieničke za cenné rady a zaujímavú prednášku.

 • autor: Mgr. J. Mešková

Posledná úprava Nedeľa, 22 August 2021 08:12
 
Kvasinky, plesne ako ich vidíme my PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Utorok, 29 Jún 2021 11:08
Žiaci 3. A triedy dostali jednoduché zadanie. Spracuj ako chceš tému kvasinky, alebo plesne. Niektorí do práce zapojili snáď celú rodinu a dali si veru záležať. Na hodine prírodovedy pani učiteľka stratila reč... Úžasné, nápadité a ešte sme mali aj plné brušká.
 • autor: Mgr. J. Lastičová
Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2021 11:10
 
Júnové aktivity 2. A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. K. Flajsová   
Piatok, 25 Jún 2021 12:49

Áno... Aj v júni sme sa učili a tvorili.

Okrem toho, čo ste už videli a počuli, učili sme sa hodiny, zapojili sme sa do literárno-výtvarnej súťaže Komora babky Želky a iných súťaží, vyrábali sme darček pre našich najväčších superhrdinov – ocinov, tancovali sme, učili sme sa orientovať v štvorcovej sieti, vyrábali sme korytnačky, cvičili sme, oslavovali sme deň detí a ešte veľa ďalšieho.
Teraz sa veľmi tešíme na oddych za dobre vykonanú prácu! Ale neradi sa lúčime, verte! Už teraz sme plní očakávania, čo prinesie nový školský rok!

 • autor: Mgr. K. Flajsová

Vaši agenti 2. A

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2021 12:55
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 3 z 199

1992-2022

Streda, 19. Jún 2024

Dnes má meniny
Alfréd
Zajtra má meniny
Valéria

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva