Domov Aktuality

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Aktuality
Od 10.1. 2022 vyučujeme prezenčne PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Piatok, 07 Január 2022 18:10

Od pondelka 10.01.2022 sa po predĺžených vianočných prázdninách vracajú žiaci opäť do školy na prezenčné vyučovanie. Vyučovať sa budú žiaci všetkých ročníkov ZŠ aj gymnázia. Obnovuje sa prevádzka CVČ, ŠKD, ŠJ aj MŠ.
Pred nástupom do školy je potrebné zaslať prostredníctvom EDUPAGE Vyhlásenie o bezpríznakovosti - prípadne ho odovzdať ráno pri vstupe do školy.
Testovanie žiaka nie je podmienkou vstupu do školských priestorov, žiak musí byť zdravý a nesmie vykazovať žiadne znaky ochorenia, ako vyhlasujete vo VYHLÁSENÍ O BEZPRÍZNAKOVOSTI.
Naďalej platí povinnosť používať rúška počas pobytu v škole pre všetkých (okrem detí v MŠ). Všetky podrobné informácie a dokumenty nájdete aktuálne aj tu:
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
Teším sa na opätovné stretnutie a v roku 2022 prajem veľa Božieho požehnania, zdravia, úspechov a šťastných dní.


Posledná úprava Pondelok, 10 Január 2022 08:45
 
AG samotesty - záujem - rok 2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 03 Január 2022 11:20

Milí rodičia a dospelí žiaci!

Z Okresného úradu v Žiline sme dostali výzvu na nahlásenie záujmu pre distribúciu AG samotestov na rok 2022. Prosíme VŠETKÝCH záujemcov ZŠ a gymnázium (AJ TÝCH, ktorí už boli prihlásení v minulosti), aby vyplnili dotazník zaslaný prostredníctvom EduPage správy najneskôr do nedele
23:59 - 9. 1. 2022.
Na základe týchto údajov by ich mali distribuovať aj naďalej.

Tí, ktorí nemáte v tieto dni prístup k EduPage, pošlite žiadosť prostredníctvom E-mailu na adresu testovanie@radlinskeho.sk.
(Prosím, neposielajte žiadosť aj cez E-mail aj cez EduPage)
Do mailu uveďte triedu, meno žiaka, meno rodiča a kontakt.

Po odovzdaní zoznamu záujemcov o testy ich po schválení vydajú riaditeľovi školy priamo na OÚ v ZA a tie sú následne vydané rodičom alebo dospelým žiakom na podpis. Zároveň na základe výzvy z OÚ ZA Vás prosím o nahlásenie vykonaných samotestov cez EduPage. Škola totiž každý týždeň nahlasuje počet vykonaných samotestov na ministerstvo. Na základe týchto čísel distribuuje ministerstvo samotesty na okresné úrady. Ak nám OÚ samotesty schváli a odovzdá, oznámime Vám dátum a čas, kedy Vám budú odovzdané v priestoroch školy.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.
S úctou L. Mačor, RŠ

 
FUNGOVANIE našej školy OD PONDELKA 13.12.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 12 December 2021 10:11

nedeľa 12.12. 2021 (10:32)


FUNGOVANIE našej školy OD PONDELKA 13.12.2021

Od pondelka 13. 12. 2021:
(režim v škole je rovnaký, ako v týždni od 6.12.-10.12.)

MŠ, 1. stupeň ZŠ, ŠKD aj ŠJ zatiaľ pokračuje prezenčne (v škole) podľa možností a momentálnej situácie.
Dištančne (na diaľku) sa budú vzdelávať žiaci 2. stupňa ZŠ a gymnázia.

V túto chvíľu by nemala byť v karanténe (doma) žiadna z tried, ktoré by sa mali vrátiť v pondelok 13.12.
------

VYHLÁŠKA RÚVZ
(Uverejnené 29. novembra 2021)

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 13. 12. 2021
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

AKTUÁLNY ŠKOLSKÝ SEMAFOR
(https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/)

O zmenách Vás budeme informovať aj formou EduPage správ

Posledná úprava Nedeľa, 12 December 2021 10:44
 
Vianoce 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal L. Mačor   
Piatok, 17 December 2021 10:58

Požehnané sviatky všetkým od spoločenstva Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne!

Posledná úprava Pondelok, 03 Január 2022 11:38
Čítať celý článok...
 
Aktuálne info k situácii s COVID 19 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Štvrtok, 25 November 2021 10:10

Milí žiaci, rodičia a zamestnanci.

Aktuálne info bolo už rozposlané v raňajších hodinách 25.11.2021 celej škole formou EduPage, E-mailom.

Informácie o triedach v karanténe bolo oznámené RÚVZ, bezodkladne aj žiakom, rodičom a zamestnancom.
Situáciu nepretržite monitorujeme a obratom riešime.

Linky zo stránky Ministerstva vnútra o nových opatreniach týkajúcich sa škôl:

262
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

zdroj: https://www.minv.sk

264
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia
nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

zdroj: https://www.minv.sk

Školský COVID automat:
Aktuálny ale aj jeho avizované zmeny sledujme spoločne tu:
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Posledná úprava Štvrtok, 25 November 2021 12:06
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 3 z 477

1992-2022

Nedeľa, 14. Júl 2024

Dnes má meniny
Kamil
Zajtra má meniny
Henrich

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva