Domov Aktuality 2020-2021 Cirkevná spojená škola Rozvrh činností na týždeň od 10. 11. 2020 do 13. 11. 2020

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Rozvrh činností na týždeň od 10. 11. 2020 do 13. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 09 November 2020 17:48

Utorok 10. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. M. Machajová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. E. Diešková

Vyučovanie + ŠKD:
1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová    /  ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak

Streda 11. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. K. Šimeková
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. D. Krupová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová / ŠKD 12.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová / ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová / ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková / ŠKD  12.00 – 15.00 – PaedDr. A. Lakoštík
4.A – Mgr. E. Diešková / ŠKD  13.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
4.B – Mgr. D. Krupová / ŠKD  13.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková

Štvrtok 12. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. G. Vrabcová

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. M. Tokárová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. K. Flajsová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 11.00 – 15.00 – K. Smeets Škvarková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  11.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová    /   ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. P. Povalová
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak

Piatok 13. 11. 2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková

Ranný dozor (7.00 – 7.25):
1. poschodie (1. - 2. roč.): Mgr. A. Špavorová
1. poschodie (3. - 4. roč.): Mgr. J. Lastičová

Vyučovanie + ŠKD:

1.A – Mgr. M. Tokárová /  ŠKD 12.00 – 15.00 – Mgr. A. Laštíková
1.B – Mgr. A. Špavorová /  ŠKD  11.00 – 15.00 – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. K. Flajsová / ŠKD  12.00 – 15.00 Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. M. Machajová /  ŠKD 11.00 – 15.00 – Mgr. J. Lonský
3.A – Mgr. J. Lastičová / ŠKD  12.00 – 15. 00 – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. K. Šimeková /  ŠKD  12.00 – 15.00 – Mgr. P. Povalová
4.A – Mgr. E. Diešková /  ŠKD  13.00 – 15.00 – D. Szalak
4.B – Mgr. D. Krupová  / ŠKD  12.00 – 15.00 – D. Szalak

OBEDY: od 10:30 do 12:30

1.A – 10.30 vľavo
1.B – 10.35 vpravo
2.A – 10.40 vľavo
2.B – 10.50 vpravo

3.B – 11.10 vľavo
3.A -  11.15 vpravo
4.B – 11.25 vľavo
4.A – 11.35 vpravo

V prípade zmien, vás budeme včas informovať.

Posledná úprava Pondelok, 09 November 2020 18:25
 

1992-2022

Nedeľa, 14. Júl 2024

Dnes má meniny
Kamil
Zajtra má meniny
Henrich

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva