Domov Zamestnanci

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Zamestnanci PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 50
SlabéDobré 
Napísal spravca   
Pondelok, 05 Apríl 2010 21:25

šk. rok 2021-2022

Vedenie školy

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk


Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

l.-4.roč. – MAT, VLA

Zástupca  RŠ pre GYM.  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Ekonomický zástupca RŠ
Mgr. Zita Kampová
zita.kampova @radlinskeho.sk


Mgr. Pavlína Ševčíková
personálny zamestnanec
pavlina.sevcikova @radlinskeho.sk


Zástupca RŠ pre CVČ a ŠKD
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vychovávateľka, CVČ

Trieda

Triedny učiteľ

Vyučuje

I.A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @radlinskeho.sk

1.- 4.

I.B

Mgr. Daniela Krupová daniela.krupova @radlinskeho.sk

1.- 4.

II. A

Mgr. Mária Tokárová
maria.tokarova@radlinskeho.sk

1.- 4.

II.B

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova@radlinskeho.sk

1.- 4., BIO

III.A

Mgr. Katarína Flajsová katarina.flajsova @radlinskeho.sk

1.- 4.

III.B

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.B

Mgr. Katarína Šimeková
(do 1.2. 2022)
katarina.simekova @radlinskeho.sk
Mgr. Tibor Koval
(od 1.2. 2022)
tibor.koval@radlinskeho.sk

1.- 4.

V.A

Mgr. Ľudmila Chomisteková
ludmila.chomistekova @ radlinskeho.sk

INF, GEG

V.B

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK, THD

VI.A

Mgr. Zdenka Debnárová
zdenka.debnarova @radlinskeho.sk

ANJ

VI.B

Mgr. Beáta Dulovcová
beata.dulovcova@radlinskeho.sk

MAT, RMK

VII.A

Mgr. Dávid Dlholucký
david.dlholucky @radlinskeho.sk

BIO, CHE

VII.B

Mgr. Alžbeta Šindléryová
alzbeta.sindleryova@radlinskeho.sk

MAT,BIO

VIII. A

Mgr. Viera Antalíková
viera.antalikova @radlinskeho.sk

SJL, RMK

IX.A

Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk

SJL, ANJ, NEJ

tercia

Mgr. Ľubomír Sahuľ
lubomir.sahul @radlinskeho.sk

MAT, DEJ

kvarta

Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk

MAT, GEG

kvinta

PaedDr. Renáta Železňáková renata.zeleznakova@radlinskeho.sk

SJL, DEJ

sexta

PaedDr. Ľudmila Ivanová
ludmila.ivanova @radlinskeho.sk

DEJ, OBN

septima

Mgr. Patrícia Dudášová Harantová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk
Mgr. Martin Mydliar od 1.4. 2022
martin.mydliar @radlinskeho.sk

SJL, VYV

SJL, ANJ

oktáva

Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk

TSV, RUJ

Ďalší učitelia

Vyučuje

Mgr. Magdaléna Pilarčíková
magdalena.pilarcikova @radlinskeho.sk

NEJ, ANJ, Výchovný poradca OG, ZŠ

Mgr. Andrej Ondrejka
andrej.ondrejka @radlinskeho.sk

kaplán, RMK

Mgr. Rosiarová Tatiana
tatiana.rosiarova@radlinskeho.sk

ANJ

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, OBN

Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk

CHE, BIO

Ing. Lenka Kovaliková
lenka.kovalikova @radlinskeho.sk

FYZ

Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova @radlinskeho.sk

INF

Mgr. Ladislav Kakačka
ladislav.kakacka @radlinskeho.sk
od 1. 4. 2022
SJL ANJ

Mgr, Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

špeciálna pedagogička

PaedDr. Ľudmila Kytková, PhD. ludmila.kytkova @radlinskeho.sk
Mgr. Elena Turacová (od 1.2.2022)
elena.turacova@radlinskeho.sk

špeciálna pedagogička

Mgr. Kristína Protušová
kristina.protusova @radlinskeho.sk
špeciálna pedagogička

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

asistent učiteľa

Mgr. Michaela Leginusová michaela.leginusova@radlinskeho.sk

asistent učiteľa

Mgr. Marika Sivčová marika.sivcova@radlinskeho.sk

asistent učiteľa

Mgr. Monika Bencúrová
monika.bencurova@radlinskeho.sk

asistent učiteľa

Mgr. Petra Baranová
petra.baranova @radlinskeho.sk

pedag. asistent
Mgr. Katarína Kilianová
katarina.kilianova @radlinskeho.sk
pedag. asistent

Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Bc. Alžbeta Chomisteková
alzbeta.turcinova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Katarína Smeets Škvarková
katarina.skvarkova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Mgr. Magdaléna Suroviaková
magdalena.suroviakova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Zuzana Lešková
zuzana.leskova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Jana Meľová jana.melova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Martina Kurčinová martina.kurcinova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Hedviga Janotíková
hedviga.janotikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Bc. Patrícia Ferančíková
patricia.ferancikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Anna Orolimová
anna.lubekova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Diškancová - administrat.pracovníčka v škole
eva.diskancova @radlinskeho.sk
Miroslav Dudžák – školník- údržbár
miroslav.dudzak @radlinskeho.sk
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová – upratovačka v škole
Mária Franeková – upratovačka v škole
Terézia Šlachtová - upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne; lubica.valkovicova @radlinskeho.sk
Mgr. Jana Čaučíková - administratívny pracovník v ŠJ; kratší prac.čas, jana.caucikova@radlinskeho.sk
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Jana Hubová - kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu
Jolana Kenderová – upratovačka
Mária Paľovčíková - pomocná kuchárka

šk. rok 2020-2021

 

Vedenie školy

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk


Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

l.-4.roč. - MAT

Zástupca  RŠ pre GYM.  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

RUJ, GEG

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Ekonomický zástupca RŠ
Mgr. Zita Kampová
zita.kampova @radlinskeho.sk


Mgr. Pavlína Ševčíková
personálny zamestnanec
pavlina.sevcikova @radlinskeho.sk


Zástupca RŠ pre CVČ a ŠKD
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vychov. CVČ

Trieda

Triedny učiteľ

Vyučuje

I. A

Mgr. Mária Tokárová
maria.tokarova@radlinskeho.sk

1.- 4.

I.B

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova@radlinskeho.sk

1.- 4., BIO

II.A

Mgr. Katarína Flajsová katarina.flajsova @radlinskeho.sk

1.- 4.

II.B

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @radlinskeho.sk

1.- 4.

III.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @radlinskeho.sk

1.- 4.

III.B

Mgr. Katarína Šimeková
katarina.simekova @radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.B

Mgr. Daniela Krupová daniela.krupova @radlinskeho.sk

1.- 4.

V.A

Mgr. Zdenka Debnárová
zdenka.debnarova @radlinskeho.sk

ANJ

V.B

Mgr. Beáta Dulovcová
Beata.dulovcova@radlinskeho.sk

MAT, RMK

VI.A Mgr. Dávid Dlholucký
david.dlholucky @radlinskeho.sk
BIO, CHE

VI.B

Mgr. Denisa Gibaštíková
denisa.gibastikova @radlinskeho.sk

MAT

VII. A

Mgr. Viera Antalíková
viera.antalikova @radlinskeho.sk

SJL, RMK

VIII.A

Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk

SJL, ANJ

IX.A

Mgr. Ľudmila Chomisteková
ludmila.chomistekova @ radlinskeho.sk

INF, GEG

sekunda

Mgr. Ľubomír Sahuľ
lubomir.sahul @radlinskeho.sk

MAT, DEJ

tercia

Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk

MAT, GEG

kvarta

PaedDr. Renáta Železňáková renata.zeleznakova@radlinskeho.sk

SJL, DEJ, NEJ

kvinta

PaedDr. Ľudmila Ivanová
ludmila.ivanova @radlinskeho.sk

DEJ, OBN

sexta

Mgr. Patrícia Dudášová Harantová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk

SJL, VYV

septima

Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk

TSV, RUJ

oktáva

Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar @radlinskeho.sk

SJL, ANJ

Ďalší učitelia

Vyučuje

Mgr. Magdaléna Pilarčíková
magdalena.pilarcikova @radlinskeho.sk
NEJ, ANJ, Výchovný poradca OG, ZŠ

Mgr, Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

špeciálna pedagogička

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

asistent učiteľa

Mgr. Andrej Ondrejka
andrej.ondrejka @radlinskeho.sk

kaplán, RMK

Mgr. Rosiarová Tatiana
tatiana.rosiarova@radlinskeho.sk
ANJ

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, OBN

Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk

CHE, BIO

Ing. Lenka Kovaliková
lenka.kovalikova @radlinskeho.sk

FYZ, VYV

Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova @radlinskeho.sk

INF, MAT

Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk
vychovávateľka

Bc. Alžbeta Chomisteková
alzbeta.turcinova @radlinskeho.sk

HUV, vychovávateľka

Dušana Szalak
dusana.szalak @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Katarína Smeets Škvarková
katarina.skvarkova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Mgr. Magdaléna Suroviaková
magdalena.suroviakova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Zuzana Lešková
zuzana.leskova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Mária Beňová
maria.benova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Miriam Čabová
miriam.cabova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Hedviga Janotíková
hedviga.janotikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Bc. Patrícia Ferančíková
patricia.ferancikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Anna Ľubeková
anna.lubekova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Diškancová - administrat.pracovníčka v škole
eva.diskancova @radlinskeho.sk
Miroslav Dudžák – školník- údržbár
miroslav.dudzak @radlinskeho.sk
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová – upratovačka v škole
Mária Franeková – upratovačka v škole
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Aneta Krajčovicová - upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne; lubica.valkovicova @radlinskeho.sk
Mgr. Jana Čaučíková - administratívny pracovník v ŠJ;
kratší prac.čas, jana.caucikova@radlinskeho.sk
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu
Jolana Kenderová – upratovačka
Mária Paľovčíková - pomocná kuchárka
Lucia Žureková – pomocná sila v kuchyni

 

šk. rok 2019-2020

Vedenie školy

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk

Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

l.-4.roč. - MAT

Zástupca  RŠ pre GYM.  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

RUJ, GEG

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Ekonomický zástupca RŠ
Mgr. Zita Kampová
zita.kampova @radlinskeho.sk

Mgr. Pavlína Ševčíková
personálny zamestnanec
pavlina.sevcikova @radlinskeho.sk

Zástupca RŠ pre CVČ a ŠKD
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vychov. CVČ

Trieda

Triedny učiteľ

Vyučuje

I. A

Mgr. Katarína Flajsová katarina.flajsova @radlinskeho.sk

1.- 4.

I.B

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @radlinskeho.sk

1.- 4.

II.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @radlinskeho.sk

1.- 4.

II.B

Mgr. Katarína Šimeková
(od 1.3. 2020)
katarina.simekova @radlinskeho.sk
PaedDr. Gabriela Strapcová
gabriela.strapcova @ radlinskeho.sk

1.- 4.

III.A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @radlinskeho.sk

1.- 4.

III.B

Mgr. Daniela Krupová daniela.krupova @radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.A

Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.B

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova @radlinskeho.sk

1.- 4.

V.A

Mgr. Dávid Dlholucký
david.dlholucky @radlinskeho.sk

BIO, CHE

V.B

Mgr. Denisa Gibaštíková
denisa.gibastikova @radlinskeho.sk

MAT

VI.A

Mgr. Viera Antalíková
viera.antalikova @radlinskeho.sk

SJL, RMK

VII. A

Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk

SJL

VIII.A

Mgr. Ľudmila Chomisteková
ludmila.chomistekova @ radlinskeho.sk

INF, GEG

IX.A

Mgr. Magdaléna Pilarčíková
magdalena.pilarcikova @radlinskeho.sk

NEJ

príma

Mgr. Ľubomír Sahuľ
lubomir.sahul @radlinskeho.sk

MAT, DEJ

sekunda

Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk

MAT, GEG

tercia

PaedDr. Renáta Železňáková renata.zeleznakova@radlinskeho.sk

SJL, DEJ, NEJ

kvarta

PaedDr. Ľudmila Ivanová
ludmila.ivanova @radlinskeho.sk

DEJ, OBN

kvinta

Mgr. Katarína Jurášová katarina.jurasova @radlinskeho.sk

ANJ

sexta

Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk

TSV, RUJ

septima

Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar @radlinskeho.sk

SJL, ANJ

oktáva

Mgr. Patrícia Dudášová Harantová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk

SJL, VYV

Ďalší učitelia

Vyučuje

Mgr, Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

špeciálna pedagogička

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

asistent učiteľa

Mgr. Andrej Ondrejka
andrej.ondrejka @radlinskeho.sk

kaplán, RMK

Mgr. Zdenka Debnárová
zdenka.debnarova @radlinskeho.sk

ANJ

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, OBN

Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk

CHE, BIO

Mgr. Ľubomír Sahuľ
lubomir.sahul @radlinskeho .sk

MAT, DEJ

Ing. Lenka Kovaliková
lenka.kovalikova @radlinskeho.sk

FYZ, VYV

Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova @radlinskeho.sk

INF, MAT

Mgr. Margita Spišáková
margita.spisakova @radlinskeho.sk

RMK

Mgr. Martin Bobrík
martin.bobrik @radlinskeho.sk

TSV

Bc. Alžbeta Chomisteková
alzbeta.turcinova @radlinskeho.sk

HUV, vychovávateľka

Dušana Szalak
dusana.szalak @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Katarína Smeets Škvarková
katarina.skvarkova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Mgr. Magdaléna Suroviaková
magdalena.suroviakova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Helena Ďaďová
helena.dadova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Mária Beňová
maria.benova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Miriam Čabová
miriam.cabova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Hedviga Janotíková
hedviga.janotikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Bc. Patrícia Ferančíková
patricia.ferancikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Anna Ľubeková
anna.lubekova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Diškancová - administrat.pracovníčka v škole
eva.diskancova @radlinskeho.sk
Miroslav Dudžák – školník- údržbár
miroslav.dudzak @radlinskeho.sk
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová – upratovačka v škole
Mária Franeková – upratovačka v škole
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Aneta Krajčovicová - upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne; lubica.valkovicova @radlinskeho.sk
Mgr. Jana Čaučíková - administratívny pracovník v ŠJ; jana.caucikova@radlinskeho.sk
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu
Jolana Kenderová – upratovačka
Mária Paľovčíková - pomocná kuchárka

 

 

šk. rok 2018-2019

Vedenie školy

Vyučuje

Riaditeľ školy - Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk

HUV, INF

Zástupca RŠ pre ZŠ - Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

l.-4.roč. - MAT

Zástupca  RŠ pre GYM. -  Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ - Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Ekonomický zástupca RŠ
Mgr. Zita Kampová
zita.kampova @radlinskeho.sk

Zástupca RŠ pre CVČ
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vychov. CVČ

Vedúca vychovávateľka ŠKD
Mgr. Gabriela Vrabcová

gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk

vychov. ŠKD

Trieda

Triedny učiteľ

Vyučuje

I. A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @ radlinskeho.sk

1.- 4.

I.B

PaedDr. Gabriela Strapcová
gabriela.strapcova @ radlinskeho.sk

1.- 4.

II.A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @ radlinskeho.sk

1.- 4.

II.B

Mgr. Daniela Krupová daniela.krupova@radlinskeho.sk

1.- 4.

III.A

Mgr.Tibor Koval
tibor.koval @radlinskeho.sk

1.- 4.

III.B

Mgr. Marcela Kršková marcela.krskova@radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.A

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @ radlinskeho.sk

1.- 4.

IV.B

Mgr. Katarína Flajsová katarina.flajsova@radlinskeho.sk

1.- 4.

V.A

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova @ radlinskeho.sk

BIO

V.B

Mgr. Viera Antalíková
viera.antalikova @ radlinskeho.sk

SJL, RMK

VI.A

Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk

SJL, ANJ

VII. A

Mgr. Zuzana Sokolská
zuzana.gaborova @radlinskeho.sk

GEG

VIII.A

Mgr. Magdaléna Pilarčíková
magdalena.pilarcikova @ radlinskeho.sk

NEJ

IX.A

Mgr. Juliana Holubová
juliana.holubova @radlinskeho.sk

ANJ

príma

Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk

MAT

sekunda

PaedDr. Renáta Železňáková renata.zelenakova@radlinskeho.sk

DEJ

tercia

Mgr. Katarína Palugová
katarina.palugova @ radlinskeho.sk
Mgr. Marianna Kráľová

(od 8. 4. 2019)
mariana.kralova@radlinskeho.sk

MAT

kvarta

Mgr. Katarína Jurášová katarina.jurasova @radlinskeho.sk

ANJ

kvinta

Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk

TSV

sexta

Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar @radlinskeho.sk

SJL, ANJ

septima

Mgr. Patrícia Dudášová Harantová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk

SJL. VYV, VUM

oktáva

Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk

CHE

Ďalší učitelia

Vyučuje

Mgr, Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

špeciálna pedagogička

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

Asistent učiteľa

Mgr. Filip Orlovský
filip.orlovsky @radlinskeho.sk

RMK

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, OBN

do 1. 11. 2018:
Mgr. Eva Karasová
eva.karasova @radlinskeho.sk
od 1. 11. 2018:
Ing. Peter Truchan - KPČ
peter.truchan @radlinskeho.sk
Ing. Stanislav Veselovský - KPČ
stanislav.veselovsky @radlinskeho.sk

INF

Mgr. Ľubomír Sahuľ
lubomir.sahul @radlinskeho .sk

MAT, DEJ

Ing.Lenka Kovaliková
lenka.kovalikova @radlinskeho.sk

FYZ

Mgr. Katarína Konečná
katarina.konecna @radlinskeho.sk

SJL, RUJ, OBN

Bc. Alžbeta Chomisteková
alzbeta.turcinova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Katarína Smeets Škvarková
katarina.skvarkova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Mgr. Magdaléna Suroviaková
magdalena.suroviakova @radlinskeho.sk

vychovávateľka

Helena Ďaďová
helena.dadova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Mária Beňová
maria.benova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Miriam Čabová
miriam.cabova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Mgr. Hedviga Janotíková
livia.janotikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Bc. Patrícia Ferančíková
patricia.ferancikova @radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Anna Ľubeková
anna.lubekova@radlinskeho.sk

učiteľka v MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
danica.bridzinska @radlinskeho.sk
Eva Diškancová - administrat.pracovníčka v škole - kratší prac.čas
eva.diskancova @radlinskeho.sk

Miroslav Dudžák – školník- údržbár
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová – upratovačka v škole
Mária Franeková – upratovačka v škole
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Aneta Krajčovicová - upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Chránené pracovisko:

Ján Žilinec – informátor, vrátnica

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne; lubica.valkovicova @radlinskeho.sk
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Eva Diškancová- admin. pracovníčka pre MŠ - kratší prac.čas
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Svetlana Berets - kuchárka pre materskú školu
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu
Viera Kenderová - upratovačka

 

šk. rok 2017-2018

Meno

Aprobácia

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk

SJL-HUV

HUV

Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

l.-4.roč.,SJL

Zástupca  RŠ pre GYM. -  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

GEO, DEJ, RUJ

RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

vych.,

Ekonomický zástupca RŠ
Ing. Magdaléna Mišovičová
magdalena.misovicova @radlinskeho.skEkonóm školy (od 1.1. 2018)
Mgr. Zita Kampová
zita.kampova @ radlinskeho.sk

Vedúca CVČ
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vych., špec. ped..

vych.

Vedúca vychovávateľov ŠKD
Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk

1.-  4. ročník, špec. ped., vych.

vych.

Trieda

Triedny učiteľ

Aprobácia

Vyučuje

I. A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @ radlinskeho.sk

1.-4. ročník 1.-4.,
I.B

Mgr. Mária Tokárová
maria.tokarova @ radlinskeho.sk

1.-4. ročník,
Špec. ped.
1.-4., TSV

II.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @ radlinskeho.sk

1.-4. ročník

1.-4.
THD

II.B

PaedDr. Gabriela Strapcová
gabriela.strapcova @ radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.,THD, TSV

III.A

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @ radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.

III.B

Mgr. Katarína Flajsová
katarina.flajsova @ radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.,
VYV

IV.A

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova @ radlinskeho.sk

1.-4.ročník
BIO

1.-4.roč.

IV.B Mgr. Marcela Kršková
marcela.krskova @ radlinskeho.sk
1.-4.ročník 1.-4.roč.,
THD, DEJ
V.A Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk
SJL, ANJ
SJL, ANJ, THD
V.B Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk
MAT, GEO MAT, GEO
VI.A

Mgr. Alžbeta Šindléryová
alzbeta.sindleryova @ radlinskeho.sk

MAT, BIO
VII. A

Mgr. Magdaléna Pilarčíková
magdalena.pilarcikova @ radlinskeho.sk

ANJ, NEJ
VIII.A

Mgr. Juliana Holubová
juliana.holubova @radlinskeho.sk

ANJ ANJ, THD, SEE
IX.A

Mgr. Agáta Sivčáková
agata.sivcakova @radlinskeho.sk

SJL, OBN
príma

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, DEJ

ANJ, DEJ, OBN

sekunda Mgr. Jozef Pilát
jozef.pilat @radlinskeho.sk
od novebra 2017:
Mgr. Katarína Palugová
katarina.palugova @ radlinskeho.sk

DEJ, GEO
tercia Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova @radlinskeho.sk
MAT, INF
kvarta Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk
TSV, RUJ TSV
kvinta Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar @radlinskeho.sk
ANJ, SJL
sexta Mgr. Patrícia Dudášová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk
SJL, VYV SJL, VYV, VUM
septima Mgr. Anna Šochová
anna.sochova @radlinskeho.sk
MAT, BIO, ANJ
oktáva Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk
BIO, CHE CHE

Ďalší učitelia

Aprobácia

Vyučuje

Mgr. Filip Orlovský
filip.orlovsky @radlinskeho.sk
p. kaplán RMK
Mgr., Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

1.-4., špeciálna pedagogika

1.-4., špeciálna pedagogika, INF

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK, vychovávateľstvo RMK, THD

Mgr. Viera ANTALÍKOVÁ
viera.antalikova @radlinskeho.sk

SJL, RMK
SJL, RMK

Mgr. Katarína JURÁŠOVÁ
katarina.jurasova @radlinskeho.sk

ANJ
ANJ, VYV

Mgr. Monika KOSTOLNÁ
monika.kostolna @radlinskeho.sk

DEJ, NEJ
DEJ, NEJ

Mgr. Veronika KOŘÍNKOVÁ
veronika.korinkova @radlinskeho.sk

FYZ, MAT
FYZ

Bc. Alžbeta Chomisteková
alzbeta.turcinova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo
HUV, VYV, PVC

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

všeobec. pedag.

odb. asistent

Katarína Smeets Škvarková

vychovávateľstvo
Dušana SZALAK vychovávateľstvo

Helena Ďaďová
helena.dadova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Mgr. Mária Beňová vychovávateľstvo  MŠ
Miriam Čabová vychovávateľstvo  MŠ

Mgr. Lívia JANOTÍKOVÁ
livia.janotikova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Zuzana Lešková
zuzana.leskova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Bc. Patrícia FERANČÍKOVÁ
patricia.ferancikova @radlinskeho.sk
vychovávateľstvo  MŠ
Anna Ľubeková vychovávateľstvo  MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Eva Diškancová - administrat.pracovníčka - kratší prac. čas

Miroslav Dudžák – školník- údržbár
Daniela Orolimová – upratovačka
Margita Babicová - upratovačka
Mária Franeková - upratovačka
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Andrea Fecková- upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Chránené pracovisko:

Anton Rošťák – informátor, vrátnica

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Eva Diškancová- admin. pracovníčka pre MŠ - kratší prac.čas
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Mariana Porvazníková - kuchárka pre materskú školu
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka
Jana Jurkyová - upratovačka

šk. rok 2016-2017

Meno

Aprobácia

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk

SJL-HUV

HUV, INF

Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

l.-4.roč.,SJL

Zástupca  RŠ pre GYM. -  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

GEO, DEJ, RUJ

GEO, DEJ, RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

vych.,

Ekonomický zástupca RŠ
Ing. Magdaléna Mišovičová
magdalena.misovicova @radlinskeho.skVedúca CVČ
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vych., špec. ped..

vych.

Vedúca vychovávateľov ŠKD
Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk

1.-  4. ročník, špec. ped., vych.

vych.

Trieda

Triedny učiteľ

Aprobácia

Vyučuje

I. A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @radlinskeho.sk

1.-4. ročník 1.-4.,
I.B

PaedDr. Gabriela Strapcová
gabriela.strapcova @radlinskeho.sk

1.-4. ročník,
Špec. ped.
1.-4.,

II.A

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @radlinskeho.sk

1.-4. ročník

1.-4., VYV,BIO

II.B

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.,

III.A

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova @radlinskeho.sk

1.- 4. ročník, BIO

1.-4.roč.,
BIO

III.B

Mgr. Tibor Koval
tibor.koval @radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.,

IV.A

Mgr. Daniela Krupová
daniela.krupova @radlinskeho.sk

1.-4.ročník

1.-4.roč.

IV.B Mgr. Magdaléna Suroviaková    
magdalena.suroviakova @radlinskeho.sk
Mgr. Mária Tokárová
maria.tokarova @radlinskeho.sk
1.-4.ročník 1.-4.roč.
V.A Mgr. Alžbeta Šindléryová
alzbeta.sindleryova @radlinskeho.sk
MAT, BIO MAT
VI.A

Mgr. Magdaléna Kondrlová
magdalena.kondrlova @radlinskeho.sk

ANJ, NEJ
NEJ
VII. A

Ing. Anna Matisová
anna.matisova @radlinskeho.sk

ANJ ANJ
VIII.A

Mgr. Agáta Sivčáková
agata.sivcakova @radlinskeho.sk

SJL SJL
IX.A

Mgr. Mária Šaligová
maria.saligova @radlinskeho.sk

SJL, ANJ
SJL,ANJ
príma

PaedDr. Ľudmila Ivanová (do 28. 2. 2017)
ludmila.ivanova @radlinskeho.sk
Mgr. Jozef Pilát (od 6. 3. 2017)
jozef.pilat @radlinskeho.sk

DEJ, GEO, OBN/

DEJ, GEO

DEJ, OBN,NOS

sekunda Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova @radlinskeho.sk
MAT, INF MAT, INF, FYZ
tercia Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk
TSV, RUJ TSV
kvarta Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar @radlinskeho.sk
ANJ, SJL ANJ, SJL
kvinta Mgr. Patrícia Dudášová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk
SJL, VYV SJL, VYV, VUM
sexta Mgr. Anna Šochová
anna.sochova @radlinskeho.sk
MAT, BIO, ANJ MAT, BIO
septima Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk
BIO, CHE BIO, CHE

Ďalší učitelia

Aprobácia

Vyučuje

Mgr. Peter Križian
peter.krizian @radlinskeho.sk
školský p. kaplán RMK
Mgr., Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

1.-4., špeciálna pedagogika

1.-4. ročník, 
INF,šp.p.,vých.
poradca

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK, vychovávateľstvo RMK, TEH

Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk

MAT, GEO
MAT, GEO, FYZ

Mgr. Margita Spišáková
margita.spisakova @radlinskeho.sk

RMK RMK

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, DEJ ANJ, DEJ

Mgr. Tatiana Petrovičová
tatiana.petrovicova @radlinskeho.sk

FYZ, INF
FYZ

Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk

SJL, ANJ

SJL, ANJ, vych.

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

všeobec. pedag.

asistent  uč.

Katarína Smeets Škvarková

vychovávateľstvo vych.
Mgr. Martina Anjelová Ped. voľného času
vych.
Mgr. Mária Flajsová
1.-4. asistent učiteľa

Helena Ďaďová
helena.dadova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Mgr. Mária Beňová vychovávateľstvo  MŠ
Miriam Čabová vychovávateľstvo  MŠ

Marta Šuleková
marta.sulekova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Marta Pazderová
marta.pazderova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Zuzana Lešková
zuzana.leskova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Eva Diškancová - administratívna pracovníčka
Miroslav Dudžák – školník- údržbár


Daniela Orolimová – upratovačka
Margita Babicová - upratovačka
Mária Franeková - upratovačka
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Andrea Fecková- upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Chránené pracovisko:

Anton Rošťák – informátor, vrátnica

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková  - kuchárka
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka pre materskú školu
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka
Jana Jurkyová - upratovačka

Zoznam pedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

šk. rok 2015-2016

Meno

Aprobácia

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor@radlinskeho.sk

SJL-HUV

HUV, INF

Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

l.-4.roč.,SJL

Zástupca  RŠ pre GYM. -  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska@radlinskeho.sk

GEO, DEJ, RUJ

GEO, DEJ, RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova@radlinskeho.sk

vych.,

Ekonomický zástupca RŠ
Ing. Magdaléna Mišovičová
magdalena.misovicova@radlinskeho.sk

Vedúca CVČ
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova@radlinskeho.sk

vych., špec. ped..

vych., špec. ped.

Vedúca vychovávateľov ŠKD
Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova@radlinskeho.sk

1.-  4. ročník, špec. ped., vych.

vycho-vávateľstvo

Trieda

Triedny učiteľ

Aprobácia

Vyučuje

I. A Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova@radlinskeho.sk
1.-4. ročník 1.-4., HUV
I.B Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova@radlinskeho.sk
1.-4. ročník 1.-4., THD

II.A

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova@radlinskeho.sk

1.-4. ročník

1.-4., VYV,BIO

II.B

Mgr. Tibor Koval
tibor.koval@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4., THD,
TEV, ANJ

III.A

Mgr. Daniela Krupová
daniela.krupova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.,
SJL

III.B

Mgr. Magdaléna Suroviaková    
magdalena.suroviakova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.,
VYV, TEV

IV.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova@radlinskeho.sk

1.-4.ročník

1.-4.roč.,

V.A Mgr.Štefan Krišš
stefan.kriss@radlinskeho.sk
MAT, INF MAT, INF
VI.A Ing. Anna Matisová
anna.matisova@radlinskeho.sk
ANJ ANJ
VII. A Mgr. Agáta Sivčáková
agata.sivcakova@radlinskeho.sk
SJL, OBN SJL, OBN
VIII.A Mgr. Mária Šaligová
maria.saligova@radlinskeho.sk
SJL,ANJ SJL,ANJ
IX.A Mgr. Magdaléna Kondrlová
magdalena.kondrlova@radlinskeho.sk
HUV, NEJ, ANJ HUV, NEJ, ANJ
príma Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova@radlinskeho.sk
MAT, INF MAT, INF, FYZ
sekunda Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky@radlinskeho.sk
TSV, RUJ TSV
tercia Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar@radlinskeho.sk
ANJ, SJL ANJ, SJL
kvarta Mgr. Patrícia Dudášová
patricia.dudasova@radlinskeho.sk
SJL, VYV SJL, VYV, VUM
kvinta Mgr. Anna Šochová
anna.sochova@radlinskeho.sk
MAT, BIO, ANJ MAT, BIO
sexta Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova@radlinskeho.sk
BIO, CHE BIO, CHE
oktáva PaedDr. Ľudmila Ivanová
ludmila.ivanova@radlinskeho.sk
DEJ, GEO, OBN DEJ, OBN,NOS

Ďalší učitelia

Aprobácia

Vyučuje

Mgr. Peter Križian
peter.krizian@radlinskeho.sk
školský p. kaplán RMK
Mgr., Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova@radlinskeho.sk

1.-4., špeciálna pedagogika

1.-4. ročník, 
INF,šp.p.,vých.
poradca

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik@radlinskeho.sk

RMK, vychovávateľstvo RMK, TEH

Mgr. Zlatica Opartyová
zaltica.opartyova@radlinskeho.sk

SJL -FRJ FRJ

Mgr. Margita Spišáková
margita.spisakova@radlinskeho.sk

RMK RMK

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova@radlinskeho.sk

ANJ, DEJ ANJ, DEJ
Mgr. Andrea Ružičková
andrea.ruzickova@radlinskeho.sk
FYZ, EKO FYZ

Mgr. Radek Černý
radek.cerny@radlinskeho.sk

GEG, INF

MAT, INF,

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova@radlinskeho.sk

všeobec. pedag.

asistent  uč.

PaedDr. Gabriela Strapcová
gabriela.strapcova@radlinskeho.sk

1. – 4. ročník

1. – 4. ročník

Katarína Smeets Škvarková

vychovávateľstvo vych.

Bc. Petra Hubináková
petra.hubinakova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo

vych.

Helena Ďaďová
helena.dadova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Milota Orošová
milota.orosova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

PaedDr. Simona Zaťková
somona.zatkova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Mgr.  Jana Meľová
jana.mikulajova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Marta Šuleková
marta.sulekova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Marta Pazderová
marta.pazderova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Zuzana Lešková
zuzana.leskova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec 
Miroslav Dudžák – školník- údržbár


Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová - upratovačka v škole
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Andrea Fecková- upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Chránené pracovisko:

Anton Rošťák – informátor, vrátnica, kratší prac.čas

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková  - kuchárka
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka pre materskú školu
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – upratovačka v školskej jedálni
Bc. Katarína Kostelanská - pomocná kuchárka

 

Zoznam pedagogických zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

šk. rok 2014-2015

Meno

Aprobácia

Vyučuje

Riaditeľ školy -
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor@radlinskeho.sk

SJL-HUV

HUV, INF

Zástupca RŠ pre ZŠ -
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

l.-4.roč.,SJL

Zástupca  RŠ pre GYM. - 
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska@radlinskeho.sk

GEO, DEJ, RUJ

GEO, DEJ, RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ -
Otília Jurigová
otilia.jurigova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo MŠ

Ekonomický zástupca RŠ
Ing. Magdaléna Mišovičová
magdalena.misovicova@radlinskeho.sk

Vedúca CVČ -
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo, špec. p.

vych., špec. ped.

Vedúca vychovávateľov ŠKD
Zuzana Hencovská
zuzana.hencovska@radlinskeho.sk

vychovávateľstvo

vychovávateľstvo

Trieda

Triedny učiteľ

Aprobácia

Vyučuje

I. A

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova@radlinskeho.sk

1.-4. ročník

1.-4., VYV,BIO

I.B

Mgr. Tibor Koval
tibor.koval@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4., ANJ

II.A

Mgr. Daniela Krupová
daniela.krupova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč., SJL

II.B

Mgr. Magdaléna Suroviaková    
magdalena.suroviakova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.,

III.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova@radlinskeho.sk

1.-4.ročník

1.-4.roč.,

IV.A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník,

1.-4., HUV

V.A

PaedDr. Ľudmila Ivanová
ludmila.ivanova@radlinskeho.sk

DEJ, GEO, OBN

DEJ, OBN,NOS

V.B

Mgr. Katarína  Podobová
katarina.podobova@radlinskeho.sk

ANJ, DEJ

ANJ

VI.A

Mgr. Agáta Sivčáková
agata.sivcakova@radlinskeho.sk

SJL, OBN

SJL, OBN

VII. A

Mgr. Ľudmila Chomisteková
ludmila.chomistekova@radlinskeho.sk

INF, GEO

INF,GEO,DEJ

VII. A Mgr. Mária Šaligová od 1.2. 2015
maria.saligova@radlinskeho.sk
SJL,ANJ SJL,ANJ

VIII.A

Mgr. Magdaléna Kondrlová
magdalena.kondrlova@radlinskeho.sk

HUV, NEJ, ANJ

HUV, NEJ, ANJ

IX.A

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik@radlinskeho.sk

RMK, vychovávateľstvo

RMK, TEH,

I.G

Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky@radlinskeho.sk

TSV, RUJ

TSV

II.G

Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar@radlinskeho.sk

ANJ, SJL

ANJ, SJL

III.G

Mgr. Beáta Dulovcová
beata.dulovcova@radlinskeho.sk

RMK, MAT

RMK,MAT

IV.G

Mgr. Anna Šochová
anna.sochova@radlinskeho.sk

MAT, BIO, ANJ

MAT, BIO

V.G

Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova@radlinskeho.sk

BIO, CHE

BIO,CHE

VII.G

Mgr. Karol Holubčík
karol.holubcik@radlinskeho.sk

FYZ, MAT

FYZ, MAT

VIII.G

Mgr. Zlatica Opartyová
zaltica.opartyova@radlinskeho.sk

SJL -FRJ

SJL, FRJ

Ďalší učitelia

Aprobácia

Vyučuje

Mgr. Martin Majda
martin.majda@radlinskeho.sk
školský p. kaplán RMK
Mgr., Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova@radlinskeho.sk

1.-4., špeciálna pedagogika

1.-4. ročník,
INF,šp.p.,výchovný poradca

Mgr. Mária Šaligová

SJL, ANJ

SJL, ANJ

PaedDr. Barbora Orolímová

FYZ, MAT

FYZ, MAT

Mgr. Margita Spišáková
od 1.2.2015

RMK RMK
Mgr. Mária Janková
od 1.2.2015
GEG,BIO GEG
Mgr. Mariana Kráľová
od 1. 2. 2015
MAT,FYZ MAT,FYZ
Ing. Peter Truchan
od 1.2. 2015
INF INF

Ing.  Anna Matisová
anna.matisova@radlinskeho.sk

ANJ

ANJ

Mgr. Anna Šaligová
anna.saligova@radlinskeho.sk

DEJ, VYV

DEJ,VYV,HUV

Mgr. Radek Černý
radek.cerny@radlinskeho.sk

GEG, INF

MAT, INF,

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova@radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.- 4. ročník, vych.

Asistent učiteľa
Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova@radlinskeho.sk

všeobec. pedag.

asistent  uč.

Asistent učiteľa
PaedDr. Gabriela Strapcová

1. – 4. ročník

1. – 4. ročník

Mgr.  Adriána Laštíková

vychovávateľstvo, špec. p.

vych.

Zuzana Hencovská

vychovávateľstvo

vych.

Bc. Petra Šaligová

vychovávateľstvo

vych.

Mgr. Gabriela Vrabcová

1.-  4. ročník, špec. ped., vych.

1.- 4. ročník

Helena Ďaďová

vychovávateľstvo  MŠ

Milota Orošová

vychovávateľstvo  MŠ

Mgr. Simona Zaťková

vychovávateľstvo  MŠ

Mgr.  Jana Mikulajová

vychovávateľstvo  MŠ

Marta Šuleková

vychovávateľstvo  MŠ

Marta Pazderová

vychovávateľstvo  MŠ

Zuzana Lešková

vychovávateľstvo  MŠ

Otília Jurigová

vychovávateľstvo  MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec 
Miroslav Dudžák – školník- údržbár

Bc. Andrea Holubčíková – upratovačka v škole
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Margita Babicová - upratovačka v škole
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Andrea Fecková- upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Chránené pracovisko:

Anton Rošťák – informátor, vrátnica, kratší prac.čas

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková  - kuchárka
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka pre materskú školu
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – upratovačka v školskej jedálni


Zoznam zamestnancov Cirkevnej spojenej školy
šk. rok 2013-2014

Meno

funkcia

Mgr. Ľudovít Mačor

riaditeľ

Mgr. Jana Mešková

zástupca riaditeľa pre ZŠ

Mgr. Jana Lonská

zástupca riaditeľa pre gymnázium

Ing. Mgr. Lenka Kalužová

výchovný poradca

Otília Jurigová

zástupca riaditeľa pre MŠ

Mgr. Adriána Laštíková

zástupca riaditeľa CVČ

Zuzana Hencovská Vedúci vychovávateľ ŠKD

Ing. Magdaléna Mišovičová

ekonóm školy

Trieda

Triedny učiteľ                                        

Aprobácia

I.A

Mgr. Daniela Krupová

1.-4.ročník

I. B

Mgr. Magdaléna Suroviaková

1.-4. ročník

II. A

Mgr. Janka Lastičová

1.-4. ročník

III.A

Mgr. Eva Diešková

1.-4. ročník

IV.A

Mgr. Anna Špavorová

1.-4. ročník

IV.B

Mgr. Tibor Koval

1.-4. ročník

V.A

Mgr. Agáta Sivčáková

SLJ-OBN

V. B

Mgr. Jindrich Lonský

TSV-RUJ

VI.A

Mgr. Ľudmila Janková

INF-GEG

VII.A

Mgr. Magdaléna Kondrlová HUV-NEJ-ANJ

VIII.A

PaedDr. Augustín Lakoštík

KNB

IX.A

Mgr. Mária Šaligová

ANJ- SJL

Prima

Mgr. Martin Mydliar

ANJ- SJL

Sekunda

Mgr. Beáta Dulovcová

MAT - KNB
Tercia Mgr. Anna Šochová BIO-MAT-ANJ

Kvarta

Ing. Jana Žatkuliaková

BIO-CHE
Sexta Mgr. Karol Holubčík MAT-FYZ
Septima Mgr. Zlatica Opartyová SJL –FRJ

Ostatní učitelia

Aprobácia

PaedDr. Barbora Orolímová

MAT-FYZ

PaedDr. Ľudmila Ivanová DEJ-NOS

Ing. Anna Matisová

ANJ

Mgr. Marcela Machajová 1.-4.

Mgr. Anna Šaligová

DEJ-VYV

Mgr. Ing.  Lenka Kalužová

1.-4., špeciálna  pedagogika

Mgr. Pavol Drdák

KNB

Mgr. Adriána Laštíková

vychovávateľstvo: všeobecné a špeciálne

Bc. Petra Šaligová

vychovávateľstvo

Helena Ďaďová

učiteľstvo pre MŠ

Milota Orošová

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Simona Zaťková

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Jana Meľová

učiteľstvo pre MŠ

Marta Šuleková

učiteľstvo pre MŠ

Marta Pazderová učiteľstvo pre MŠ
Zuzana Lešková učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Žofia Hutková

vychovávateľstvo, Pg

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Miroslav Dudžák – školník-údržbár
Katarína Knollová - upratovačka v škole
Mária Škutová – upratovačka v škole
Daniela Orolimová – upratovačka v škole 
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole
Lenka Laššáková - upratovačka telocvične, kratší prac. čas

Školská jedáleň:

Amália Dudžáková – vedúca školskej jedálne 
(zastupovanie počas RD Ľubice Valkovičovej)
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková – kuchárka
Helena Beňušová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka vo výdajnej jedálni MŠ
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Anna Matláková – pomocná kuchárka
Margita Babicová – upratovačka v školskej jedálni

Zoznam zamestnancov Cirkevnej spojenej školy
šk. rok 2012-2013

Meno

funkcia

Mgr. Ľudovít Mačor

riaditeľ

Mgr. Jana Mešková

zástupca riaditeľa pre ZŠ

Mgr. Jana Lonská

zástupca riaditeľa pre gymnázium

Ing. Mgr. Lenka Kalužová

výchovný poradca

Otília Jurigová

zástupca riaditeľa pre MŠ

Mgr. Adriána Laštíková

Vedúci ŠKD a ŠSZČ

Ing. Magdaléna Mišovičová

ekonóm školy

Trieda

Triedny učiteľ                                        

Aprobácia

I.A

Mgr. Janka Lastičová

1.-4.ročník

I. B

Mgr. Danica Lakoštíková

1.-4. ročník

II. A

Mgr. Marcela Machajová

1.-4. ročník

II.B

Mgr. Eva Diešková

1.-4. ročník

III.A

Mgr.  Anna   Špavorová

1.-4. ročník

III.B

Mgr. Tibor Koval

1.-4. ročník

IV.A

Mgr. Magdaléna Suroviaková

1.-4. ročník

IV.B

Mgr. Daniela Krupová

1.-4. ročník

V.A

Mgr. Silvia Kytková

SLJ-MAT

V. B

Mgr.  Ľudmila Janková

INF- GEG

VI.A

Mgr. Magdaléna Kondrlová

HUV-NEJ-ANJ

VII.A

PaedDr. Augustín Lakoštík KNB

VIII.A

Mgr. Mária Šaligová

ANJ- SJL

IX.A

Mgr. Jindrich Lonský

TSV-RUJ

I.G

Mgr. Beáta Dulovcová

MAT - KNB

II.G

Mgr. Anna Šochová

BIO-MAT-ANJ
III.G Mgr. Jana Žatkuliaková BIO-CHE

V.G

Mgr. Karol Holubčík

MAT-FYZ
VI.G Mgr. Zlatica Opartyová SJL –FRJ

Ostatní učitelia

Aprobácia

Mgr. Agáta Sivčáková

SJL-OBN

Ing. Anna Matisová

ANJ

Ing. Michal Švento KNB, TCH, INF

Ing. Eva Behulová

TECH- FYZ- NEJ

Mgr. Ing.  Lenka Kalužová

1.-4., špeciálna  pedagogika

Mgr. Pavol Drdák

KNB

Mgr. Adriána Laštíková

vychovávateľstvo: všeobecné a špeciálne

Zuzana Hencovská

vychovávateľstvo

Bc. Petra Šaligová

vychovávateľstvo

Helena Ďaďová

učiteľstvo pre MŠ

Milota Orošová

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Simona Zaťková

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Jana Meľová

učiteľstvo pre MŠ

Marta Šuleková

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Žofia Hutková

vychovávateľstvo, Pg

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Miroslav Dudžák – školník-údržbár
Katarína Knollová - upratovačka v škole
Mária Škutová – upratovačka v škole
Daniela Orolimová – upratovačka v škole 
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole
Lenka Laššáková - upratovačka telocvične, kratší prac. čas

Školská jedáleň:

Amália Dudžáková – vedúca školskej jedálne 
(zastupovanie počas RD Ľubice Valkovičovej)
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková – kuchárka
Helena Beňušová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka vo výdajnej jedálni MŠ
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Anna Matláková – pomocná kuchárka
Margita Babicová – upratovačka v školskej jedálni

Zoznam zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

šk. rok 2011-2012

Meno

funkcia

Mgr. Ľudovít Mačor

riaditeľ

Mgr. Jana Mešková

zástupca riaditeľa pre ZŠ

Mgr. Jana Lonská

zástupca riaditeľa pre gymnázium

Ing. Mgr. Lenka Kalužová

výchovný poradca

Otília Jurigová

zástupca riaditeľa pre MŠ

Mgr. Adriána Laštíková

Vedúci ŠKD a ŠSZČ

Ing. Magdaléna Mišovičová

ekonóm školy

Trieda

Triedny učiteľ                                        

Aprobácia

I.A

Mgr. Marcela Machajová

1.-4.ročník

I. B

Mgr. Eva Diešková

1.-4. ročník

II. A

Mgr. Bohdana Šubová

1.-4. ročník

II.B

Mgr. Tibor Koval

1.-4. ročník

III.A

Mgr. Magdaléna Suroviaková

1.-4. ročník

I.B

Mgr. Daniela Krupová

1.-4. ročník

IV.A

Mgr. Danica Lakoštíková

1.-4. ročník

IV.B

Mgr. Janka Lastičová

1.-4. ročník

V.A

Mgr. Beáta Dulovcová

MAT - KNB

V. B

Mgr. Magdaléna Kondrlová

HUV-NEJ-ANJ

VI.A

Mgr. Katarína Podobová

DEJ-ANJ

VII.A

Mgr. Mária Šaligová

ANJ- SJL

VIII.A

Mgr. Jindrich Lonský

TSV-RUJ

IX.A

Mgr. Agáta Sivčáková

SJL-OBN

I.G

Mgr. Anna Šochová

BIO-MAT-ANJ

II.G

Ing. Jana Žatkuliaková

BIO-CHE

IV.G

Mgr. Karol Holubčík

MAT-FYZ

V.G

Mgr. Zlatica Opartyová

SJL –FRJ

Ostatní učitelia

Aprobácia

PaedDr.Augustín Lakoštík

KNB

Ing. Anna Matisová

ANJ

Mgr. Ľudmila Janková

INF- GEG

Ing. Eva Behulová

TECH- FYZ- NEJ

Mgr. Ing.  Lenka Kalužová

1.-4., špeciálna  pedagogika

Mgr. Pavol Drdák

KNB

Mgr. Adriána Laštíková

vychovávateľstvo: všeobecné a špeciálne

Zuzana Hencovská

vychovávateľstvo

Bc. Petra Šaligová

vychovávateľstvo

Helena Ďaďová

učiteľstvo pre MŠ

Milota Orošová

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Simona Zaťková

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Jana Mikulajová

učiteľstvo pre MŠ

Marta Šuleková

učiteľstvo pre MŠ

Mgr. Žofia Hutková

vychovávateľstvo, Pg

Bc. Gabriela Vrabcová

špec. pedag.

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Miroslav Dudžák – školník-údržbár
Katarína Knollová - upratovačka v škole
Mária Škutová – upratovačka v škole
Daniela Orolimová – upratovačka v škole 
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole
Lenka Laššáková - upratovačka telocvične, kratší prac. čas

Školská jedáleň:

Amália Dudžáková – vedúca školskej jedálne 
(zastupovanie počas RD Ľubice Valkovičovej)
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková – kuchárka
Helena Beňušová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka vo výdajnej jedálni MŠ
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Anna Matláková – pomocná kuchárka
Margita Babicová – upratovačka v školskej jedálni

Zoznam zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

šk. rok 2010-2011

Meno

funkcia

Aprobácia

Mgr. Ľudovít Mačor

riaditeľ

SLJ, HUV

Ing. Michal Švento
(do 18.11.2010)

zástupca riaditeľa pre ZŠ a Gymnázium,
výchovný poradca

KNB, Tchv, INF.

Mgr. Jana Mešková
(od 18.11.2010)
zástupca riaditeľa pre ZŠ 1.-4.
Ing. Mgr. Lenka Kalužová výchovný poradca 1.-4., špeciálna  pedagogika

Otília Jurigová

zástupca riaditeľa pre MŠ

učiteľstvo pre MŠ

Ing. Eva Behulová

Vedúci ŠKD a ŠSZČ

Tchv-FYZ

Ing. Mišovičová Magdaléna

ekonóm školy

Trieda

Triedny učiteľ                                     

Aprobácia

I.A

Mgr. Bohdana Šubová

1.-4.

I.B

Mgr. Tibor Koval

1.-4.

II. A

Mgr. Suroviaková Magdaléna

1.-4.

II.B

Mgr. Daniela Krupová

1.-4.

III.A

Mgr. Danica Lakoštíková

1.-4.

III.B

Mgr. Eva Diešková

1.-4.

IV.A

Mgr. Marcela Machajová

1.-4.

IV.B

Mgr. Jana Mešková

1.-4.

V.A

Mgr. Katarína Podobová

DEJ-ANJ

V. B

Mgr. Anna Šochová

BIO-MAT

VI.A

Mgr. Mária Šaligová

ANJ- SJL

VII.A

Mgr. Magdaléna Kondrlová

HUV-NEJ

VIII.A

Mgr. Agáta Sivčáková

SJL-OBN

IX.A

Mgr. Margita Spišáková

KNB, vychovávateľstvo

IX.B

Mgr. Jana Lonská

GEG-DEJ-RUJ

I.G

Ing. Jana Žatkuliaková

BIO-CHE

III.G

Mgr. Karol Holubčík

MAT-FYZ

IV.G

Mgr. Zlatica Opartyová

SJL -FRJ

Ostatní učitelia

Aprobácia

 

PaedDr.Augustín Lakoštík

KNB

 

Ing. Anna Matisová

ANJ

 

Mgr. Jindrich Lonský

TSV-RUJ

 

Mgr. Ing.  Lenka Kalužová

1.-4., špeciálna  pedagogika

 

PaedDr. František Bebko

KNB

 

Mgr. Adriána Laštíková

vychovávateľstvo: všeobecné a špeciálne

 

Helena Ďaďová

učiteľstvo pre MŠ

 

Milota Orošová

učiteľstvo pre MŠ

 

Mgr. Simona Zaťková

predškolská a elementárna pedagogika

 

Klára Poláková, t.č. MD

konzervatórium, vychovávateľstvo MŠ

 

Bc. Zuzana  Martinková

predškolská a elementárna pedagogika

 

Marta Šuleková

učiteľstvo pre MŠ

 

Mgr. Žofia Hutková

vychovávateľstvo, Pg

 

> Zoznam učiteľov s fotografiami (zo stránok edupage) <

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Miroslav Dudžák – školník-údržbár
Katarína Knollová - upratovačka v škole
Mária Škutová – upratovačka v škole
Daniela Orolimová – upratovačka v škole 
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole
Lenka Laššáková - upratovačka telocvične, kratší prac. čas
Daniela Majdišová - upratovačka v MŠ, kratší prac. čas

Školská jedáleň:

Amália Dudžáková – vedúca školskej jedálne 
(zastupovanie počas RD Ľubice Valkovičovej)
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková – kuchárka
Helena Beňušová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka vo výdajnej jedálni MŠ
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Anna Matláková – pomocná kuchárka
Margita Babicová – upratovačka v školskej jedálni

 


 

Zoznam zamestnancov Cirkevnej spojenej školy

šk. rok 2009-2010

Funkcia

Meno/E-mail po kliknutí

Aprobácia

 

Mgr. Gustáv Turčina (do 1.2.2010)
Mgr. Ľudovít Mačor od 1.2.2010

vychovávateľstvo, Pg

Sj, Hv

ZRŠ, výchovný poradca

Ing. Michal Švento

N, Tchv, Informatika

ZRŠ pre MŠ

Otília Jurigová

učiteľstvo pre MŠ

Vedúci ŠKD a ŠSZČ

Ing. Eva Behulová

Tchv

Trieda

počet žiakov

Triedny učiteľ

 

I.A

14

Mgr. Daniela Krupová

1.-4.

I.B

18

Mgr. Suroviaková      Magdaléna

1.-4.

II. A

16

Mgr. Danica Lakoštíková

1.-4.

II.B

16

Mgr. Eva Diešková

1.-4.

III.A

15

Mgr. Marcela Machajová

1.-4.

III.B

17

Mgr. Jana Mešková

1.-4.

IV.A

18

Zuzana Hencovská

vychovávateľstvo

IV.B

18

Mgr. Irena Vojtaššáková

1.-4.

V.A

18

Mgr. Mária Šaligová

Sj, Aj

V. B

18

Ing. Jana Žatkuliaková

B-CH

V.C

18

PaedDr. Daniela Faltínová

1.-4.

VI.A

19

Mgr. Magdaléna Kondrlová

Nj- Hv

VII.A

17

Mgr. Agáta Sivčáková

SJ-Ov

VIII.A

19

Mgr. Margita Spišáková

N

VIII.B

17

Mgr. Jana Lonská

Z -  RJ-D

IX.A

20

PaedDr.Augustín Lakoštík

N, vychovávateľstvo

IX.B

24

Mgr. Jindrich Lonský

Tv-Rj

II.G 19 Mgr. Karol Holubčik M-F
III.G 30 Mgr. Zlatica Opartyová SJ -FJ

Ostatní učitelia

 

 

Mgr. Ing.  Lenka Kalužová

1.-4., špeciálna  pedagogika

Mgr. Katarína Podobová

Aj-D

Ing. Anna Matisová

AJ

Mgr. Anna Šochová

M-Aj

PaedDr. František Bebko

N

vychovávateľ ŠKD

Mgr. Adriána Laštíková

vychovávateľstvo: všeobecné a špeciálne

učiteľka v  MŠ

Helena Ďaďová

učiteľstvo pre MŠ

učiteľka v  MŠ

Milota Orošová

učiteľstvo pre MŠ

učiteľka v  MŠ

Bc. Simona Zaťková

predškolská a elementárna pedagogika

učiteľka v  MŠ do 31.12.2009

Klára Poláková

konzervatórium

učiteľka v  MŠ

Bc. Zuzana  Martinková

predškolská a elementárna pedagogika
učiteľka v  MŠ Bc. Veronika Palugová predškolská a elementárna pedagogika

Asistent učiteľa

Marta Šuleková

učiteľstvo pre MŠ

Asistent učiteľa

Mgr. Žofia Hutková

vychovávateľstvo, Pg

> Zoznam učiteľov s fotografiami (zo stránok edupage) <

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Magdaléna Mišovičová – ekonomický zástupca riaditeľa
Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Miroslav Dudžák – školník-údržbár
Matej Mišovič – školník-údržbár
Katarína Knollová - upratovačka v škole
Mária Škutová – upratovačka v škole
Daniela Orolimová – upratovačka v škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole
Lenka Laššáková - upratovačka telocvične, kratší prac. čas
Daniela Majdišová - upratovačka v MŠ, kratši prac. čas

 

Školská jedáleň:

Amália Dudžáková – vedúca školskej jedálne
(zastupovanie počas RD Ľubice Valkovičovej)
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Ľudmila Krpčôniková – kuchárka
Helena Beňušová – kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka vo výdajnej jedálni MŠ
Oľga Žákovičová – pomocná kuchárka
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Anna Matláková – pomocná kuchárka
Margita Babicová – upratovačka v školskej jedálni

Meno

Aprobácia

Vyučuje

Riaditeľ školy
Mgr. Ľudovít Mačor
ludovit.macor @radlinskeho.sk

SJL-HUV

HUV

Zástupca RŠ pre ZŠ
Mgr. Jana Mešková
jana.meskova @radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

l.-4.roč.,SJL

Zástupca  RŠ pre GYM. -  
Mgr.  Jana Lonská
jana.lonska @radlinskeho.sk

GEO, DEJ, RUJ

RUJ

Zástupca RŠ pre MŠ
Otília Jurigová
otilia.jurigova @radlinskeho.sk

vych.,

Ekonomický zástupca RŠ
Ing. Magdaléna Mišovičová
magdalena.misovicova @radlinskeho.skEkonóm školy (od 1.1. 2018)
Mgr. Zita Kampová
zita.kampova @ radlinskeho.skVedúca CVČ
Mgr. Adriána Laštíková
adriana.lastikova @radlinskeho.sk

vych., špec. ped..

vych.

Vedúca vychovávateľov ŠKD
Mgr. Gabriela Vrabcová
gabriela.vrabcova @radlinskeho.sk

1.-  4. ročník, špec. ped., vych.

vych.

Trieda

Triedny učiteľ

Aprobácia

Vyučuje

I. A

Mgr.  Eva Diešková
eva.dieskova @ radlinskeho.sk

1.-4. ročník 1.-4.,
I.B

Mgr. Mária Tokárová
maria.tokarova @ radlinskeho.sk

1.-4. ročník,
Špec. ped.
1.-4., TSV

II.A

Mgr. Janka Lastičová
janka.lasticova @ radlinskeho.sk

1.-4. ročník

1.-4.
THD

II.B

PaedDr. Gabriela Strapcová
gabriela.strapcova @ radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.,THD, TSV

III.A

Mgr. Marcela Machajová
marcela.machajova @ radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.

III.B

Mgr. Katarína Flajsová
katarina.flajsova @ radlinskeho.sk

1.- 4. ročník

1.-4.roč.,
VYV

IV.A

Mgr. Anna Špavorová
anna.spavorova @ radlinskeho.sk

1.-4.ročník
BIO

1.-4.roč.

IV.B Mgr. Marcela Kršková
marcela.krskova @ radlinskeho.sk
1.-4.ročník 1.-4.roč.,
THD, DEJ
V.A Mgr. Mária Luptáková
maria.luptakova @radlinskeho.sk
SJL, ANJ
SJL, ANJ, THD
V.B Mgr. Zuzana Priesolová
zuzana.priesolova @radlinskeho.sk
MAT, GEO MAT, GEO
VI.A

Mgr. Alžbeta Šindléryová
alzbeta.sindleryova @ radlinskeho.sk

MAT, BIO
VII. A

Mgr. Magdaléna Pilarčíková
magdalena.pilarcikova @ radlinskeho.sk

ANJ, NEJ
VIII.A

Mgr. Juliana Holubová
juliana.holubova @radlinskeho.sk

ANJ ANJ, THD, SEE
IX.A

Mgr. Agáta Sivčáková
agata.sivcakova @radlinskeho.sk

SJL, OBN
príma

Mgr. Petra Povalová
petra.povalova @radlinskeho.sk

ANJ, DEJ

ANJ, DEJ, OBN

sekunda Mgr. Jozef Pilát
jozef.pilat @radlinskeho.sk
od novebra 2017:
Mgr. Katarína Palugová
katarina.palugova @ radlinskeho.sk

DEJ, GEO
tercia Mgr. Lucia Šurinová
lucia.surinova @radlinskeho.sk
MAT, INF
kvarta Mgr. Jindrich Lonský
jindrich.lonsky @radlinskeho.sk
TSV, RUJ TSV
kvinta Mgr. Martin Mydliar
martin.mydliar @radlinskeho.sk
ANJ, SJL
sexta Mgr. Patrícia Dudášová
patricia.dudasova @radlinskeho.sk
SJL, VYV SJL, VYV, VUM
septima Mgr. Anna Šochová
anna.sochova @radlinskeho.sk
MAT, BIO, ANJ
oktáva Ing.  Jana Žatkuliaková
jana.zatkuliakova @radlinskeho.sk
BIO, CHE CHE

Ďalší učitelia

Aprobácia

Vyučuje

Mgr. Filip Orlovský
filip.orlovsky @radlinskeho.sk
p. kaplán RMK
Mgr., Ing. Lenka Kalužová
lenka.kaluzova @radlinskeho.sk

1.-4., špeciálna pedagogika

1.-4., špeciálna pedagogika, INF

PaedDr. Augustín Lakoštík
augustin.lakostik @radlinskeho.sk

RMK, vychovávateľstvo RMK, THD

Mgr. Viera ANTALÍKOVÁ
viera.antalikova @radlinskeho.sk

SJL, RMK
SJL, RMK

Mgr. Katarína JURÁŠOVÁ
katarina.jurasova @radlinskeho.sk

ANJ
ANJ, VYV

Mgr. Monika KOSTOLNÁ
monika.kostolna @radlinskeho.sk

DEJ, NEJ
DEJ, NEJ

Mgr. Veronika KOŘÍNKOVÁ
veronika.korinkova @radlinskeho.sk

FYZ, MAT
FYZ

Bc. Alžbeta Chomisteková
alzbeta.turcinova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo
HUV, VYV, PVC

Mgr. Žofia Hutková
zofia.hutkova @radlinskeho.sk

všeobec. pedag.

odb. asistent

Katarína Smeets Škvarková

vychovávateľstvo
Dušana SZALAK vychovávateľstvo

Helena Ďaďová
helena.dadova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Milota Orošová
milota.orosova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Mgr. Mária Beňová vychovávateľstvo  MŠ
Miriam Čabová vychovávateľstvo  MŠ

Mgr. Lívia JANOTÍKOVÁ
livia.janotikova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Zuzana Lešková
zuzana.leskova @radlinskeho.sk

vychovávateľstvo  MŠ

Bc. Patrícia FERANČÍKOVÁ
patricia.ferancikova @radlinskeho.sk
vychovávateľstvo  MŠ
Anna Ľubeková vychovávateľstvo  MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec
Eva Diškancová - administrat.pracovníčka - kratší prac. čas

Miroslav Dudžák – školník- údržbár
Daniela Orolimová – upratovačka
Margita Babicová - upratovačka
Mária Franeková - upratovačka
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas
Andrea Fecková- upratovačka v materskej škole
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole

Chránené pracovisko:

Anton Rošťák – informátor, vrátnica

Školská jedáleň:

Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne
Janka Sokolová – hlavná kuchárka
Eva Diškancová- admin. pracovníčka pre MŠ - kratší prac.čas
Helena Beňušová - kuchárka
Kamila Katrenčíková – kuchárka
Mariana Porvazníková - kuchárka pre materskú školu
Viera Urbanová – pomocná kuchárka
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka
Anna Matláková - pomocná kuchárka
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka
Jana Jurkyová - upratovačka

Posledná úprava Pondelok, 11 Apríl 2022 13:09
 

1992-2022

Streda, 19. Jún 2024

Dnes má meniny
Alfréd
Zajtra má meniny
Valéria

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva