Domov

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu PDF Tlačiť E-mail
Streda, 06 Október 2010 00:00

Dňa 6.októbra 2010 usporiadala ZŠ M.Kukučína a CVČ Domček Dolný Kubín v Areáli Zdravia na Kuzmínove majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov. Naši žiaci opäť potvrdili výbornú pripravenosť,keď dominovali v obidvoch kategóriách.

Výsledky:

Čítať celý článok...

Posledná úprava Utorok, 12 Október 2010 12:37
Čítať celý článok...
 
Šarkaniáda PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 08 Október 2010 00:00

V piatok 8. 10. 2010 školský klub detí zorganizoval Šarkaniádu, keď ste  mali možnosť vidieť nad školským ihriskom kŕdeľ vznášajúcich sa šarkanov. Hoci chýbal trocha silnejší vetrík, nálada v slnečnom popoludní bola výborná, Majitelia šarkanov boli odmenení sladkými odmenami.

Posledná úprava Nedeľa, 10 Október 2010 16:10
 
G.FUTOVÁ A R.BRAT V NAŠEJ ŠKOLE PDF Tlačiť E-mail
Streda, 06 Október 2010 00:00
Dňa 6.10.2010 naša škola privítala významných spisovateľov detskej literatúry Gabrielu Futovú a Romana Brata. Obohatili nás o svoje zážitky a skúsenosti z rodinného a tvorivého života. Beseda bola spojená s predajom kníh a autogramiádou, čím nám autori urobili veľkú radosť. Pozornosť našich čitateľov si získali najmä sympatickým, vtipným, veselým a priateľským vystupovaním, za čo sme im veľmi vďační.
Ďakujeme aj pracovníkom Okresnej knižnice v  Dolnom Kubíne, ktorí nám sprostredkovali toto milé a hodnotné podujatie. Veríme, že nadchne našich žiakov, aby častejšie otvorili knihu a v tichu sa ponorili do sveta fantázie.
Posledná úprava Štvrtok, 07 Október 2010 12:22
 
Malá vernisáž PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 03 Október 2010 12:00

Vo átriu našej školy p. kaplán PaedDr. František Bebko spolu so žiakmi sprístupnili malú vernisáž obrázkov s náboženskou tematikou od akademického maliara Ladislava Záborského.

Posledná úprava Nedeľa, 03 Október 2010 12:14
 
Ružencová bomba! PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 28 September 2010 10:51

„Vybuchne“ v októbri každé ráno od utorka do piatku v kaplnke našej školy.
Všetci ste pozvaní na modlitbu desiatku ruženca každé ráno od 7.35.
Kto má čas a chuť začať deň s pomocou Panny Márie nech ráno príde a zapojí sa.

Tešia sa na Vás Nebeská Matka a vaši katechéti.

 
Účelové cvičenie PDF Tlačiť E-mail
Streda, 22 September 2010 00:00

Dňa 22.9. 2010 prebehlo v našej škole účelové cvičenie venované ochrane človeka a prírody. Po teoretickej príprave žiaci so svojimi učiteľmi navštívili okolité prírodné lokality, dozvedeli  sa niečo nové, pookriali výhľadom na mesto aj pri kolektívnych hrách.

Pozrite si niekoľko fotografií, ktoré zhotovili žiaci 6.A triedy.

Posledná úprava Piatok, 24 September 2010 12:37
 
Tréningový kurz v Bulharsku PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 19 September 2010 16:25

Od 10. do 16 septembra 2010 sa v Bulharskom mestečku Elin Pelin uskutočnil medzinárodný  tréningový pobyt  v rámci európskeho programu Youth in Action. Stretli sa na ňom zástupcovia viacerých  európskych krajín: Maďarska, Slovinska, Bulharska, Luxemburska, Belgicka a Monaka. Slovensko bolo zastúpené aj učiteľmi našej Spojenej cirkevnej školy: p. riaditeľ Mačor, Mgr. Mária Šaligová, Mgr. Katarína Podobová a Denis Mačor. Nosnou témou podujatia bola “Nezamestnanosť mladých“ , ktorá poslúžila na bližšie spoznanie situácie zúčastnených krajín a v neposlednom rade nám umožnila zlepšiť sociálne a komunikačné zručnosti v cieľovom jazyku – angličtine. Jedným z cieľov našej účasti na tomto projekte bolo aj oboznámiť sa o fungovaní takýchto podujatí, aby sme aj my mohli v budúcnosti zorganizovať podobnú akciu za účasti našich učiteľov a žiakov.

Posledná úprava Nedeľa, 19 September 2010 16:45
 
Vyhrajte deň voľna a nie len to! PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07 Október 2010 11:31

Zapojte sa do zberu papiera aj v tomto školskom roku od pondelka 11.10. 2010.

Prekonáme vlaňajšiu hmotnosť 8436,1 kg ?

Vyhrajte:

  • deň voľna pre najlepšiu triedu na prvom stupni ZŠ (1-4), na druhom stupni ZŠ a v gymnáziu
  • finančnú odmenu pre všetky zúčastnené triedy
  • cenu pre najlepšieho jednotlivca!

Papier sa bude zbierať denne od pondelka 11.10. 2010


pred vyučovaním do 7:50, cez veľké prestávkypo vyučovaní
do 13:30
prípadne po dohode s p. školníkom Dudžákom.

Papier si dajte odvážiť p. školníkovi, nahláste mu meno a triedu. Noste len dobre zviazaný papier! Zvlášť baľte kartón a zvlášť ostatný papier.Vďaka vašej aktivite pomôžete očistiť vaše okolie a pomôžete prírode. Sledujte priebežné výsledky na www.radlinskeho.sk

Posledná úprava Štvrtok, 07 Október 2010 11:59
 
Fotosúťaž-môžete hlasovať PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 03 Október 2010 17:44

Takže bolo spustené hlasovanie za fotografie z letných prázdnin 2010. Môžete hlasovať do konca októbra na stránke našej školy. Vľavo v menu vyberte fotogaleria/fotosúťaž a riaďte sa pokynmi k hlasovaniu. Fotografia, ktorá získa najviac hlasov, vyhrá pre svojho autora digitálny fotoaparát. Škoda, že ste do súťaže poslali len tak málo fotografií. Ale o to väčšie šance majú ich autori, ktorí to nepodcenili:-)

Započítajú sa len hlasy od skutočných hlasujúcich. Preto sa snažte nepodvádzať. Ušetríte tak robotu pri konečnom sčítaní hlasov. Tak veľa štastia súťažiacim a hlasujúcim dobrý výber.

Posledná úprava Štvrtok, 07 Október 2010 09:07
 
Návšteva SZŠ v Dolnom Kubíne PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 01 Október 2010 12:20

1.10. 2010 sa žiačky 9. ročníka našej školy spolu so zástupcom Ing. M. Šventom a riaditeľom Mgr. Ľ. Mačorom zúčastnili dňa otvorených dverí v Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. Pozreli si priestory školy, po ktorej ich sprevádzali žiačky a pedagógovia, dozvedeli sa o živote a štúdiu ale aj možnostiach uplatnenia po absolvovaní tejto školy doma i v zahraničí. Vedenie našej školy sa zúčastnilo aj oslavy 25. výročia založenia tejto školy. Pri tejto príležitosti zablahoželali p. riaditeľovi PaedDr. Petrovi Takáčovi a popriali veľa úspechov do ďalšieho obdobia.

Posledná úprava Piatok, 01 Október 2010 12:32
 
Dospievame? Čo s tým? PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23 September 2010 00:00

Táto otázka zamestnáva každého normálneho „puberťáka“. Mnohí mladí ľudia sa rôzne vyrovnávajú s nástrahami prechodu od detstva k dospelosti. Toto obdobie je plné otázok, hľadania odpovedí na ne. Mnohé médiá nám ponúkajú nie vždy tú správnu cestu. Jednou z možností je aj vypočuť si názor, rady a skúsenosti  kresťanských odborníkov.Pravidelným návštevníkom v našej škole ja aj MuDr. Nagy. 23. septembra 2010 strávil s našimi ôsmakmi a gymnazistami pár chvíľ rozhovorom o ich problémoch, o tom čo prežívajú a ako sa  majú stavať k rôznym životným situáciám práve z pohľadu kresťana a kresťanskej morálky.S dievčatami sa o ich „problémoch“ s dospievaním porozprávala pani učiteľka Ing. Jana Žatkuliaková.  Dúfame, že sme aspoň trochu prispeli aj takouto formou k hľadaniu tej správnej cesty životom pre našich dospievajúcich.

Posledná úprava Pondelok, 27 September 2010 19:07
 
Podporte petíciu "Podporujem pápeža!" PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 September 2010 10:37

V súvislosti s negatívnymi postojmi médiií, nepravdivým informovaním (aj o pastoračnej ceste do Anglicka), ktoré často vyúsťuje až do nenávisti voči pápežovi, Svätému Otcovi Benediktovi XVI., podporte petíciu "Podporujem pápeža!"
Svoju podporu môžete vyjadriť na linke http://www.zapapeza.sk/sk/node/33 .

Posledná úprava Pondelok, 20 September 2010 10:41
 
« ZačiatokDozadu191192193194195196197198199DopreduKoniec »

Stránka 191 z 199

1992-2022

Nedeľa, 14. Júl 2024

Dnes má meniny
Kamil
Zajtra má meniny
Henrich

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva